white_logo_transparent_background (1)

Termeni și Condiții

Termeni și condiții de utilizare a site-ului Mișcarea pentru Reciclare https://petitie.miscareapentrureciclare.ro/

Prezentul site aparține și a fost dezvoltat de Asociația Planeta Verde ca platformă online oficială a Proiectului Codași la Reciclare. Campioni la depozitare (www.petitie.miscareapetrureciclare.ro), proiect ce își propune strângerea de semnături pentru sprijinirea colectării selective.

Designul și conținutul acestui site aparțin în exclusivitate Asociației Planeta Verde și sunt protejate de legislația privind drepturile de proprietate intelectuală.

Prin accesarea prezentului site, a materialelor și informațiilor prezentate în cadrul sau prin completarea de către dvs. a formularelor existente pe site, confirmați în mod expres că ați citit, înțeles, acceptat și agreat în totalitate următorii termeni și condiții.

De asemenea, în cazul in care, utilizând site-ul, furnizați către Asociația Planeta Verde date cu caracter personal, inclusiv prin completarea diferițelor formulare existente pe site, privind asumarea angjamentului (semnarea petiției), abonarea la newlettere și alte asemenea, vă exprimați acordul în mod expres cu privire la prelucrarea datelor dvs. în conformitate cu Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi confidenţialitatea datelor.

Site-ul oferă posibilitatea utilizatorilor de a ne contacta prin diverse canale de contact (inclusiv prin canale de comunicare încorporate în site). În acest caz, Asociația Planeta Verde poate prelucra o serie de date cu caracter personal furnizate de utilizatorii care apelează la acele mecanisme de comunicare. Totodată, site-ul utilizează cookies sau alte tehnologii similare. Pentru detalii cu privire la aceste tehnologii, vă rugăm să consultați Politica privind Cookies și Tehnologii Similare.

Pentru detalii suplimentare cu privire la modul în care Asociația Planeta Verde prelucrează datele cu caracter personal, precum și cu privire la drepturile de care dispuneți în calitate de persoană vizată, vă rugăm să consultați Politica privind protecția datelor cu caracter personal şi confidențialitatea datelor.

De asemenea, dacă aveți orice fel de întrebări în legătură cu politica de prelucrare a datelor sau doriți să vă exercitați oricare dintre drepturile de care dispuneți în calitate de persoană vizată, ne puteți contacta folosind datele de contact disponibile în secțiunea „Contact”, sau utilizând următoarele date de contact:

Denumire: Asociația Planeta Verde

Adresa de corespondență: Strada Popa Tatu, nr. 22, București.

E-mail: office@green-planet.ro

 

Drepturi de proprietate asupra site-ului si asupra continuțului site-ului

 

Întregul conținut al site-ului https://petitie.miscareapentrureciclare.ro/ este protejat prin Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe (Legea Dreptului de Autor), toate drepturile fiind rezervate. De asemenea, site-ul cuprinde sau poate cuprinde Mărci înregistrate, naționale sau comunitare, al căror titular este Asociația Planeta Verde sau terțe persoane, mărci aflate sub protecția Legii nr. 84/1998 (republicată) privind mărcile şi indicaţiile geografice.

Acest site este deținut și administrat de către Asociația Planeta Verde. Toate drepturile, titlurile și interesele legate de acest site și de conținutul acestuia aparțin Asociația Planeta Verde sau colaboratorilor sau partenerilor săi, în calitate de furnizori ai conținutului site-ului.

Oricare dintre materialele postate pe site sunt protejate de legislația privind drepturile de proprietate intelectuală, acestea aparținând Asociația Planeta Verde sau furnizorilor săi de content.

Este interzisă orice reproducere, distribuire, transmitere, transferare, prezentare, difuzare, creare de opere secundare, vânzare, închiriere, licențiere sau publicare de materiale de pe site (indiferent de modalitatea de realizare a respectivelor activități sau de suportul pe care s-ar salva materialele în vederea îndeplinirii acțiunilor menționate anterior) de către orice terță persoană, indiferent dacă pentru un scop direct comercial sau de oricare altă natură pecuniară sau nu, fără acordul scris prealabil din partea Asociația Planeta Verde sau din partea oricărui furnizor terță parte indicat în conținutul anumitor materiale publicate pe site.

Orice solicitare de acord se va formula în forma scrisă, către Asociația Planeta Verde, la datele de contact existente pe site la secțiunea "Contact".

Furnizorii de conținut, terțe părți, indicați în conținutul anumitor materiale de pe site pot impune utilizatorilor condiții speciale suplimentare de utilizare a materialelor asupra cărora furnizorii respectivi beneficiază de oricare dintre drepturile conferite de lege, fără ca prin aceasta să se înlăture obligația utilizatorilor de a respecta termenii și condițiile stabiliți de către Asociația Planeta Verde și menționați în conținutul prezentului site.

Asociația Planeta Verde își rezervă dreptul de a modifica conținutul și/sau structura site-ului în orice moment și fără nicio informare prealabilă, iar utilizatorii sunt prezumați că au luat cunoștință și se obligă să respecte termenii și condițiile modificați, de la data postării acestora. Orice utilizator este obligat ca, la fiecare accesare și utilizare a informațiilor incluse în site, să acționeze în mod legal. Descărcarea sau copierea prin orice metode a materialelor de pe site nu transferă drepturile asupra materialelor de pe site.

Asociația Planeta Verde nu este răspunzător pentru niciun prejudiciu (direct sau indirect) adus dvs. sau oricărei alte părți, legat de utilizarea acestui site și a informațiilor pe care acesta le cuprinde - de către dvs. sau altă persoană - sau orice alte prejudicii sau vătămări cauzate de erori, omisiuni, întârzieri sau întreruperi în operare sau transmitere, întreruperi ale accesului la internet sau servere, viruși sau orice alți factori similari.

Asociația Planeta Verde nu își asumă nicio responsabilitate și nu garantează că funcționarea sau funcțiile site-ului vor fi neîntrerupte sau nu vor avea erori, sau că erorile vor fi corectate. Deși luăm toate măsurile necesare pentru ca informațiile existente pe site să fie exacte și corecte, Asociația Planeta Verde nu poate fi ținut răspunzător pentru inexactități care pot apărea pe site și nicio parte a acestui site nu va fi considerată drept declarație și/sau garanție oferită de către Asociația Planeta Verde privind exactitatea, oportunitatea, integralitatea, corectitudinea sau corelarea informațiilor prezentate cu orice scop individual.

Asociația Planeta Verde nu răspunde pentru niciun prejudiciu produs în orice mod din sau aflată în legătură cu orice inexactitate a informațiilor, omisiune sau eroare a informațiilor furnizate în conținutul site-ului.

Link-urile către alte site-uri sunt oferite în scopul unei informări diversificate și atingerii obiectivelor de informare pe care ni le propunem, iar Asociația Planeta Verde nu își asumă nicio răspundere pentru conținutul acestor site-uri, pentru informațiile, materialele, produsele și/sau serviciile promovate sau comercializate prin aceste site-uri.

Asociația Planeta Verde nu își asumă nicio responsabilitate privind sistemul de protecție a confidențialității utilizat de aceste site-uri, privind conținutul sau acuratețea lor. Termenii și condițiile de utilizare a acestui site pot fi modificate oricând fără o notificare prealabilă. Sunteți de acord să recitiți această secțiune a site-ului în mod regulat, iar accesul dvs. sau utilizarea acestui site vor constitui dovada că ați fost de acord cu aceste schimbări.

© 2020 Asociația Planeta Verde